Godziny przyjęć

Poniedziałki, środy i czwartki w godzinie ustalonej po rejestracji telefonicznej.